Tin tức – Sự kiện nổi bật

Xem tất cả
Picture2

Một số hình ảnh và hoạt động đánh giá đồng cấp tại trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN

Tiếp tục thực hiện kết luận tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác...

Chi tiết
Picture5

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp…

Ngày đăng: 23/03/2017 03:33
20-3-2017-KD-1

Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm…

Ngày đăng: 22/03/2017 08:31
DHKH1 8-3-2017-KT-1

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Khoa học –…

Ngày đăng: 09/03/2017 09:21
ky-thuat-cong-nghiep2017

Dự kiến Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Kỹ…

Ngày đăng: 07/03/2017 09:28
27-2-2017-DGNL-1

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Nông Lâm –…

Ngày đăng: 07/03/2017 02:14
13-1-2017-BT-1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân…

Ngày đăng: 09/02/2017 02:20