Tin tức – Sự kiện nổi bật

Xem tất cả
image0

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc, trao đổi, ra...

Chi tiết
KM 1

Đánh giá đồng cấp chương trình đào tạo: Tài chính…

Ngày đăng: 27/02/2020 08:34
văn bản image

Danh mục các văn bản pháp luật quy định về…

Ngày đăng: 26/02/2020 03:35
IMG_3435

TẬP HUẤN XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH…

Ngày đăng: 30/10/2019 08:25
20190923_094154

Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLGD…

Ngày đăng: 30/09/2019 03:53
cong khai

Thực hiện Quy chế công khai và kiểm tra các…

Ngày đăng: 26/09/2019 08:31
IMG_7985

Họp bàn báo cáo công tác khảo thí và ĐBCLGD…

Ngày đăng: 01/03/2019 03:27