Tin tức – Sự kiện nổi bật

Xem tất cả
5-1-2018-DBCL-1a

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho 05 cơ sở giáo dục đại học thành…

Sáng 03/01, tại Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại...

Chi tiết
20171227_082533

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá chất lượng chương trình…

Ngày đăng: 04/01/2018 04:31
IMG_4511

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm…

Ngày đăng: 03/01/2018 09:50
???????????????????????????????

Hội nghị Tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLGD…

Ngày đăng: 31/08/2017 03:11
IMG_2775

Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí…

Ngày đăng: 28/08/2017 16:08
bo_gdanddt

Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT – Ban hành Quy định về…

Ngày đăng: 23/05/2017 03:48
IMG_1308

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra…

Ngày đăng: 17/05/2017 01:39