Tin tức – Sự kiện nổi bật

Xem tất cả
bo_gdanddt

Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT – Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12/2017/TT-BGDÐT Hà Nội, ngày 19 tháng 2017...

Chi tiết
IMG_1308

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra…

Ngày đăng: 17/05/2017 01:39
Picture2

Một số hình ảnh và hoạt động đánh giá đồng…

Ngày đăng: 21/04/2017 03:45
Picture5

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp…

Ngày đăng: 23/03/2017 03:33
20-3-2017-KD-1

Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm…

Ngày đăng: 22/03/2017 08:31
DHKH1 8-3-2017-KT-1

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Khoa học –…

Ngày đăng: 09/03/2017 09:21
ky-thuat-cong-nghiep2017

Dự kiến Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Kỹ…

Ngày đăng: 07/03/2017 09:28