Tin tức – Sự kiện nổi bật

Xem tất cả
Picture5

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái…

Tiếp tục thực hiện kết luật tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác...

Chi tiết
20-3-2017-KD-1

Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm…

Ngày đăng: 22/03/2017 08:31
DHKH1 8-3-2017-KT-1

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Khoa học –…

Ngày đăng: 09/03/2017 09:21
ky-thuat-cong-nghiep2017

Dự kiến Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Kỹ…

Ngày đăng: 07/03/2017 09:28
27-2-2017-DGNL-1

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Nông Lâm –…

Ngày đăng: 07/03/2017 02:14
13-1-2017-BT-1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân…

Ngày đăng: 09/02/2017 02:20
IMG_9653

Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

Ngày đăng: 22/11/2016 01:43