• IMG_4511

    Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm 2017

    Theo Quyết định số 2623/QĐ-ĐHTN ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên từ 18 – 26/12/2017, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do PGS.TS Trần Viết Khanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra...

    Đăng ngày: 03/01/2018