• Công tác kiểm định cơ sở GD tại Trường CNTT và TT

    HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI...

    Đăng ngày: 08/12/2016