• Đội ngũ cán bộ

  Họ và Tên Chức vụ Điện thoại – Email TS. Phạm Văn Hùng Trưởng Ban Điện thoại: 0280.3857390 Email: hungpv@tnu.edu.vn ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Phó trưởng Ban Điện thoại: 0280.3857390 Email: huongntt@tnu.edu.vn ThS. Nguyễn Văn Phó...

  Đăng ngày: 30/06/2016
 • Cộng tác viên

  Cộng tác viên đang cập nhật….

  Đăng ngày: 21/06/2016
 • Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức đang cập nhật…

  Đăng ngày: 21/06/2016
 • Hình thành và Phát triển

  Hình thành và Phát triển đang cập nhật ….

  Đăng ngày: 21/06/2016
 • Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng, Nhiệm vụ của Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên 1. Công tác khảo thí 1.1. Hệ đào tạo chính qui a) Giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính các...

  Đăng ngày: 21/06/2016