• DHKH1 8-3-2017-KT-1

  Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

  Sáng ngày 02/03/2017, Đoàn đánh giá đồng cấp Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tiến hành khảo sát chính thức đợt đánh giá đồng cấp tại trường Đại học Khoa học (ĐHTN) theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường...

  Đăng ngày: 09/03/2017
 • 27-2-2017-DGNL-1

  Đánh giá đồng cấp trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

  Thực hiện kết luật tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học; nhằm giúp nhà trường hoàn thiện...

  Đăng ngày: 07/03/2017
 • IMG_9653

  Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

  Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng của Mạng lưới Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance – AUN-QA) là hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Đại học uy tín của khu vực và thế giới, uy...

  Đăng ngày: 22/11/2016
 • Tập huấn đánh giá Chương trình đào tạo năm 2016

  Giám đốc Đaị học Thái Nguyên ban hành Quyết định số: 3997/QĐ-ĐHTN về việc Tổ chức lớp tập huấn đánh giá Chương trình Đào tạo năm 2016. Danh sách cán bộ được Ban hành kèm theo Quyết định gồm 310 cán bộ, giảng...

  Đăng ngày: 06/10/2016