• Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên

  Đăng ngày: 11/08/2016
 • Sứ mạng, tầm nhìn

  Sứ mạng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên là đơn vị hoạt động hỗ trợ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục Đại học thành viên, các Khoa và các đơn vị trực thuộc Đại học Thái tác...

  Đăng ngày: 10/08/2016
 • Thông tư 01/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Đang cập nhật …

  Đăng ngày: 30/06/2016
 • Tự đánh giá

  Nội dung đang được cập nhật (Tự đánh giá)…

  Đăng ngày: 03/06/2016
 • Chuẩn đầu ra

  Nội dung đang được cập nhật (Chuẩn đầu ra)…

  Đăng ngày: 03/06/2016