04/03/2020 - 08:03 Ba công khai

CÔNG KHAI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – THÁNG 02 NĂM 2020

Stt Chuyên đề Diễn giải Nội dung Ghi chú
1 Chuyên đề 1 Chất lượng giáo dục thực tế Chất lượng GD thực tế
2 Chuyên đề 2a Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục – Cơ sở vật chất Đang cập nhật …
3 Chuyên đề 2b Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục – Đội ngũ GV cơ hữu Đang cập nhật …
4 Chuyên đề 3 Thu chi Tài chính Đang cập nhật …
5 Chuyên đề 4 Tổng hợp số liệu Tổng hợp số liệu