08/12/2016 - 02:12 Báo cáo tự đánh giá

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI KHẢO SÁT SƠ BỘ TẠI

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện
8h30 – 8h40 Trung tâm KĐCLGD giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần Đoàn.

Giám đốc

Trung tâm KĐCLGD

8h40 – 8h50 Lãnh đạo Trường giới thiệu Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá, đại diện các đơn vị và tổ chức đoàn thể của Trường Hiệu trưởng
8h50 – 9h30 Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trưởng đoàn ĐGN
9h30 – 10h30

Thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị:

– Tài liệu, minh chứng cần bổ sung;

– Số lượng, thành phần các đối tượng PV;

– Đối tượng cần quan sát, kiểm tra;

– Công tác hậu cần cho Đoàn.

Đoàn ĐGN và

Trường ĐHCNTT&TT

10h30 – 11h45

– Thăm một số địa điểm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (phòng làm việc, phòng PV …)

– Kiểm tra sơ bộ các hộp minh chứng

Đoàn ĐGN
11h45 – 12h00 Ký Biên bản khảo sát sơ bộ

Giám đốc TT KĐCLGD, Trưởng Đoàn ĐGN và

Hiệu Trưởng Trường ĐHCNTT&TT