Sáng ngày 02/03/2017, Đoàn đánh giá đồng cấp Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tiến hành khảo sát chính thức đợt đánh giá đồng cấp tại trường Đại học Khoa học (ĐHTN) theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

DHKH1 8-3-2017-KT-1

Đoàn đánh giá đồng cấp của ĐHTN được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHTN ngày 6/2/2017 của Giám đốc ĐHTN do TS. Phạm Văn Hùng – Kiểm định viên, Trưởng Ban Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHTN làm trưởng đoàn; các thành viên là những cán bộ quản lý của ĐHTN và đơn vị thành viên đã được cấp thẻ kiểm định viên.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày khảo sát chính thức (từ ngày 2/3 đến 5/3/2017), trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, Đoàn đánh giá đồng cấp đã thẩm định hồ sơ minh chứng; làm việc với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường; phỏng vấn các đối tượng: Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý, nhân viên; khảo sát cơ sở vật chất: giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện, v.v…

DHKH2 8-3-2017-KT-2

Đoàn đánh giá tiến hành phỏng vấn sinh viên của nhà trường

Kết thúc đợt làm việc, Đoàn đã có Báo cáo kết quả khảo sát chính thức, đưa ra những điểm mạnh, những điểm tồn tại, cần khắc phục và các khuyến nghị để cải thiện chất lượng của nhà trường. Đồng thời, Đoàn cũng góp ý để nhà trường chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi đón Đoàn đánh giá ngoài./.

Tin bài: Lê Thị Soan – Ban KT&ĐBCLGD