Nhằm đánh giá khách quan chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra, chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng khung chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập, nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó nhà trường sẽ điều chỉnh, phát triển chương trình để nâng cao chất lượng đào tạo

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá 02 chương trình đào tạo: Ngành Quản trị văn phòng; Ngành Truyền thông đa phương tiện

Sáng thứ 7, ngày 14/05/2017 nhà trường tổ chức đánh giá môn Tin học và Ngoại ngữ bằng bộ câu hỏi chung của Đại học Thái Nguyên, toàn bộ phần bốc thăm, in sao đề và chấm thi do Ban Khảo thí và ĐBCLGD Đại học Thái Nguyên phụ trách.

Ngày Chủ nhật, ngày 15/05/2017 nhà trường tổ chức đánh giá môn chuyên môn. Tham gia Hội đồng đánh giá có giảng viên của nhà trường, về phía khách mời có giảng viên ngoài trường và các nhà tuyển dụng, sử dụng nhân lực. Qua đó đánh giá công bằng, tổng hợp và khách quan về năng lực, trình độ và kỹ năng của sinh viên.

111

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi khai mạc thi chuyên môn

Trước khi bước vào phỏng vấn trước Hội đồng, các em sinh viên tập trung làm bài thi chuyên môn theo đúng chuyên ngành của mình. Đề thi và chấm thi chuyên môn do Phòng Khảo thí và ĐBCLGD và Khoa chuyên môn của nhà trường phối hợp thực hiện

IMG_1300

Sinh viên làm bài thi chuyên môn trước khi trả lời phỏng vấn Hội đồng đánh giá

Sau phần khai mạc, Hội đồng chuyên môn được chia thành 04 Hội đồng khác nhau để thực hiện phần phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng của các em sinh viên.

IMG_1308

Hội đồng chuyên môn 01 phỏng vấn sinh viên về kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng xử

IMG_1322

Hội đồng chuyên môn 02 phỏng vấn sinh viên về kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng xử

222

Tổng kết sơ bộ công tác đánh giá chuyên môn

Cuối ngày làm việc, Hội đồng đánh giá chuyên môn đã họp và tổng kết sơ bộ về công tác đánh giá chuyên môn, qua đó đưa ra những mặt mạnh của sinh viên và những hạn chế cần khắc phục. Sau khi có kết quả thi Tin học và Ngoại ngữ nhà trường sẽ phân tích và so sánh các số liệu thực tế để từ đó có được cái nhìn tổng thể và có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Tin bài: Lê Bình – TNU (Ban Khảo thí và ĐBCLGD)