Ngày 29/8/2018, tại Thái Nguyên, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) – Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương của ĐHTN dưới sự  Chủ trì của GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN. Về phía các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (Nhà trường) có đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa, Ban giám đốc Phân hiệu cùng Lãnh đạo các Phòng/Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD.

Khai mac

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN phát biểu khai mạc và Chủ trì Hội nghị

Hội nghị nằm trong kế hoạch hàng năm được Ban Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức định kỳ mỗi năm một lần tổng kết toàn bộ công tác Khảo thí và ĐBCLGD của các Nhà trường.

BC1

TS. Phạm Văn Hùng, Trưởng ban Khảo thí và ĐBCLGD ĐHTN báo cáo trước Hội nghị

Phần báo cáo công tác Khảo thí:

Các Nhà trường đã thực hiện tương đối tốt công tác tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học. Bên cạnh đó còn những tồn tại trong công tác Khảo thí cần phải bổ sung và khắc phục như một số đơn vị chưa có Quy trình xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi, số lượng ngân hàng đề/câu hỏi thi của một số học phần hệ Đại học chưa đủ so với Quy định do các Nhà trường ban hành. Đặc biệt hệ đào tạo Sau đại học chưa có trường nào xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi.

Trong công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

Đại học đã có 7/7 CSGDĐHTV được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá chương trình đào tạo: Đến nay, các CSGDĐHTV và Khoa trực thuộc đã triển khai tự đánh giá 30 CTĐT; 03 đơn vị gửi công văn đăng ký đánh giá 09 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2019-2020

Năm học 2017-2018, ĐHTN tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 cho 24 chương trình đào tạo với tổng số sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên 1015 sinh viên. Số lượng chuyên gia ngoài ĐHTN được mời tham gia Hội đồng đánh giá là 77 người.

Hoạt động lấy ý kiến người học về môn học và giảng viên: Tổ chức lấy hơn 75.736 lượt ý kiến người học về môn học và về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Thu thập hơn 4.923 lượt ý kiến của người học chuẩn bị tốt nghiệp đánh giá về khóa học, CTĐT. Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai lấy ý kiến về chất lượng CTĐT qua khảo sát cựu người học với hơn 500 ý kiến phản hồi. Ngoài ra còn Các hoạt động khảo sát các đối tượng khác.

ĐHTN đã tổ chức 02 đợt tập huấn đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA cho 408 cán bộ, giảng viên các đơn vị; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên tại đơn vị; Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên, toàn đại học có 13 cán bộ tham gia học tập về đảm bảo chất lượng trường đại học trong dự án Aus4skills; gần 200 cán bộ, giảng viên được tham gia khóa tập huấn 01 ngày của chuyên gia Úc; cử 04 cán bộ tham gia quan sát viên hoạt động đánh giá CTĐT của AUN-QA; 01 cán bộ tham gia tập huấn đánh giá chương trình đào tạo do AUN-QA tổ chức.

Trong công tác thực hiện qui chế công khai, các Nhà trường định kỳ cập nhật, bổ sung thông tin về nội dung 3 công khai trên website theo qui định của Bộ GD&ĐT và của ĐHTN. Tuy nhiên còn một số Nhà trường chưa áp dụng các Biểu mẫu mới theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị báo cáo các hoạt động Quản lý văn bằng tương đương và nhiệm vụ khác. Phần báo cáo khép lại với nội dung tổng kết những tồn tại và đưa ra những giải pháp cần khắc phục trong công tác Khảo thí và ĐBCLGD. Hội nghị cũng thông qua những phương hướng, kế hoạch cho công tác Khảo thí và ĐBCLGD trong năm học 2018 – 2019 để các Đại biểu đóng góp ý kiến, thảo luận.

Trong lúc các đại biểu chuẩn bị tài liệu, ý kiến phát biểu thảo luận, Hội nghị được nghe Th.s Ngô Thị Lan Phương,  Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông chia sẻ một số kinh nghiệm về việc tổ chức hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 của Nhà trường, trong đó bao gồm: xây dựng kế hoạch đánh giá, mời các chuyên gia ngoài, nhà tuyển dụng lao động tham gia vào hoạt động đánh giá của Nhà trường.

Phuong

Th.s Ngô Thị Lan Phương,  Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông

Hội nghị cũng được nghe Ths. Trần Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD trường ĐH Nông Lâm đại diện cho Nhóm quan sát viên tham dự đánh giá Chương trình đào tạo của AUN-QA tại Đại học Cần Thơ chia sẻ những nội dung, kinh nghiệm mà nhóm đã học tập được qua đợt công tác tại Đại học Cần Thơ.

Tam

Ths. Trần Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD trường ĐH Nông Lâm

Một số hình ảnh các Đại biểu thảo luận tại Hội nghị:

TS Tuấn

TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo – ĐHTN phát biểu, đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

TS Nguyên Tất Thắng

TS. Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Ban Công tác học sinh sinh viên – ĐHTN phát biểu, đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Thai CNTT

Đại diện Lãnh đạo trường ĐH Công nghệ thông tin và TT – ĐHTN phát biểu, đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

KNN

Đại diện Lãnh đạo khoa Ngoại Ngữ – ĐHTN phát biểu, đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Sau thời gian làm việc với tinh thần cởi mở và tập trung, các Đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến dưới sự Chủ trì của GS.TS. Phạm Hồng Quang Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Ban Khảo thí và ĐBCLGD – ĐHTN (Đơn vị tổ chức Hội Nghị), TS. Phạm Văn Hùng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các vị Đại biểu và hứa sẽ ghi nhận, phân tích và, tiếp thu với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng trong công tác Khảo thí và ĐBCLGD của toàn Đại học Thái Nguyên.

Tin bài: Lê Bình – TNU