Ngày 23/9/2019 Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN Chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Thanh Vân – Phó giám đốc ĐHTN và đại diện Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương của ĐHTN. Về phía các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (Nhà trường) có đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa, Ban giám đốc Phân hiệu cùng Lãnh đạo các Phòng/Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD.

20190923_094401

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN phát biểu khai mạc và Chủ trì Hội nghị

Đây là Hội nghị được tổ chức nằm trong kế hoạch được Ban Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức định kỳ mỗi năm một lần tổng kết toàn bộ công tác Khảo thí và ĐBCLGD của các Nhà trường.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần này, GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN nhấn mạnh tiến tới sẽ Ủy quyền cho Ban Khảo thí và ĐBCLGD – ĐHTN thay mặt cho Giám Đốc ký cam kết với Hiệu trưởng các Nhà trường về kiểm định chất lượng Nhà trường và cải tiến sau kiểm định, rà soát và đánh giá chương trình đào tạo hướng tới đạt tiêu chuẩn Quốc tế, nhiệm vụ trọng tâm là đưa các Nhà trường vào xếp hạng cùng với các trường tầm cỡ Quốc tế và có các chương trình đào tạo chất lượng thực sự.

Sau phát biểu của GS.TS. Phạm Hồng Quang là phần báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí và ĐBCLGD năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020 để cùng trao đổi, bàn bạc và thống nhất nhằm phát huy những điểm mạnh của Đại học và cùng tháo gỡ những khó khăn đối với các Nhà trường.

20190923_095855

TS. Phạm Văn Hùng, Trưởng ban Khảo thí và ĐBCLGD ĐHTN báo cáo trước Hội nghị

Phần báo cáo công tác Khảo thí:

Năm học 2018-2019, các đơn đã vị tập trung xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi đối với các học phần còn thiếu của tất cả các hình thức đào tạo, nhất là các học phần của bậc đào tạo sau đại học và hình thức đào tạo phi chính qui, phấn đấu đảm bảo 100% môn học có đề thi/câu hỏi thi.

Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức thi, kiểm tra đánh giá: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, báo cáo tiểu luận, … Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo thí: Thi trắc nghiệm trên máy, quản lý ngân hàng đề thi và trích xuất đề thi bằng phần mềm chuyên dụng.

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Tiếp tục thực hiện đề án số 6 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Kết luận của Giám đốc ĐHTN tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục giáo dục năm học 2017-2018, Đại học đã đạt được các kết quả sau:

Các đơn vị đã triển khai công tác cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục theo kế hoạch cải thiện chất lượng giai đoạn 2017-2022, Đại học đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo vào tháng 1/2019. Trong năm học 2018-2019, toàn Đại học có 29 CTĐT tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Việt Nam, 17 CTĐT đang triển khai tự đánh giá sử dụng Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.

Các đơn vị triển khai đánh giá và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá CTĐT, gửi Ban KT&ĐBCLGD tư vấn hoàn thiện gồm: Trường Đại học Khoa học 01 CTĐT (tháng 3/2019). Khoa Ngoại ngữ gửi 03 báo cáo vào tháng 7/2019; Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh gửi 02 báo cáo tự đánh giá CTĐT và đề nghị tổ chức đánh giá đồng cấp. Trường ĐH Sư phạm đánh giá ngoài 07 CTĐT và tất cả các CTĐT đều đáp ứng tiêu chuẩn và đang chờ công bố công nhận kiểm định (tuy nhiên ĐHTN chưa nhận được báo cáo tự đánh giá của các CTĐT này). Trường ĐH Y dược đánh giá ngoài 03 CTĐT và đang chờ kết quả đánh giá.

Đại học đã đăng ký đánh giá CTĐT theo AUN-QA với Ban Thư ký AUN (5/2019-4/2020) cho 08 CTĐT của trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược và trường ĐH Nông lâm (9/2018); Các CTĐT này sẽ được AUN đánh giá vào tháng 7 và tháng 12/2020. Đại học Thái Nguyên đã gửi Công văn số 1222/ĐHTN ngày 6/7/2019 hướng dẫn về việc đăng ký đánh giá của AUN-QA, hướng dẫn tự đánh giá, lập kế hoạch triển khai để hỗ trợ các CTĐT thực hiện hoạt động này. Ban KT&ĐBCLGD đã đọc tư vấn lần 1 báo cáo tự đánh giá CTĐT Chăn nuôi của Trường ĐH Nông lâm.

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp, rà soát cập nhật chuẩn đầu ra

Năm 2018 -2019, 08 CTĐT đăng ký đánh giá trong đó: Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 02; Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh: 03; Trường ĐH Khoa học: 01; Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp: 02. ĐHTN đã lựa chọn ngẫu nhiên 314 sinh viên thuộc 04 đơn vị đào tạo.

Các CTĐT đã mời 24 chuyên gia ngoài trường bao gồm giảng viên và nhà sử dụng lao động. Trong đó Trường ĐH Khoa học có số thành viên Hội đồng đánh giá chuyên môn là chuyên gia ngoài tương đối cao 6/9. Một số đơn vị mời chuyên gia đánh giá là giảng viên trong ĐHTN nhưng không thuộc trường.

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và các hoạt động đảm bảo chất lượng ngoài Đại học

Để triển khai hoạt động đánh giá CTĐT và đánh giá cơ sở giáo dục, các đơn vị thành viên đã cử nhiều  lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác KT&ĐBCLGD. Các nội dung tập huấn bao gồm: Khảo thí, đánh giá cơ sở giáo dục, đánh giá chương trình đào tạo, về xây dựng chuẩn đầu ra, về hoạt động khảo sát các bên liên quan… do nhà trường/đơn vị, Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Riêng Trường Đai học Khoa học và Khoa Quốc tế không có cán bộ tham gia tập huấn. Tổng cộng số lượt cán bộ tham gia tập huấn là 797 lượt (chi tiết cụ thể xem Phụ lục 6).

Về phía Đại học Thái Nguyên, Ban KT&ĐBCLGD đã phối hợp với Ban Công tác học sinh sinh viên tổ chức tập huấn “Hoạt động khảo sát sinh viên. Người học, cựu người học và nhà tuyển dụng lao động đánh giá về chất lượng phục vụ và đào tạo (10/2018); Tổ chức Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục với Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (12/2018); Phối hợp với Aus4skills tổ chức tập huấn về công tác ĐBCLGD cho gần 120 cán bộ trong toàn Đại học 12/2018; Hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ đánh giá CTĐT cho các đơn vị Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (9/2018), trường ĐH Nông Lâm (10/2018) và tư vấn viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN ngành Chăn nuôi Thú y (4/2019); Hỗ trợ cán bộ tập huấn nghiệp vụ đánh giá CTĐT cho trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông (5/2019); Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng ngân hàng đề thi, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội cho cán bộ, giảng viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

Cử 03 cán bộ tham gia hoạt động của Mạng lưới AUN-QA tại Philipine (3/2019).

Công tác thực hiện qui chế công khai

Năm học 2018 – 2019 Các đơn vị định kỳ cập nhật, bổ sung thông tin về nội dung 3 công khai trên website theo qui định của Bộ GD&ĐT và của ĐHTN. Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai tại các đơn vị (và gửi kết luận kiểm tra về các đơn vị (Công văn số 1526/ĐHTN ngày 23/8/2019), trên cơ sở đó các đơn vị lập kế hoạch khắc phục tồn tại. Nhìn chung việc thực hiện Quy chế công khai đến thời điểm tháng 08/2019 của các Nhà trường là rất tốt, bao gồm các nội dung cập nhật đầy đủ theo đúng các mẫu biểu quy định, hình thức trình bày mục Công khai của các Nhà trường rất khoa học, sắp xếp thứ tự, dễ tra cứu.

Sau phần báo cáo, Hội nghị tập trung thảo luận và lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, cùng nhau thảo luận nhằm mục tiêu ưu tiên phát triển chất lượng chương trình đào tạo và hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

.20190923_094538

Phần phát biểu ý kiến đóng góp của các đại biểu tới tham dự Hội nghị

Sau thời gian làm việc với tinh thần cởi mở và tập trung, các Đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến dưới sự Chủ trì của GS.TS. Phạm Hồng Quang Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang đã chốt lại những nội dung trọng tâm và cấp bách đó là việc cải tiến chất lượng những năm học qua chưa triệt để, cần tập trung nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ đó sẽ tháo gỡ được khó khăn trong công tác tuyển sinh của các Nhà trường.

Cuối cùng, thay mặt cho Ban Khảo thí và ĐBCLGD – ĐHTN (Đơn vị tổ chức Hội Nghị), TS. Phạm Văn Hùng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các vị Đại biểu và hứa sẽ ghi nhận, phân tích và, tiếp thu với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng trong công tác Khảo thí và ĐBCLGD của toàn Đại học Thái Nguyên.

Tin bài: Lê Bình – TNU