Tiếp tục thực hiện kết luật tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học; nhằm giúp nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, cải thiện chất lượng trước khi đón Đoàn đánh giá ngoài và đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên từ ngày 17/3/2017 đến ngày 21/3/2017.

Đoàn đánh giá đồng cấp của ĐHTN được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2017 của Giám đốc ĐHTN do TS. Phạm Văn Hùng – Kiểm định viên, Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHTN làm trưởng đoàn; các thành viên là những cán bộ quản lý của ĐHTN và đơn vị thành viên đã được cấp thẻ kiểm định viên.

20170318_144132

Picture2

Đoàn đánh giá phỏng vấn Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá của nhà trường

Trong thời gian làm việc tại trường, Đoàn đánh giá đồng cấp họp với lãnh đạo và Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp để Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá đồng cấp, mục đích và phạm vi của chuyến khảo sát chính thức.

– Thông báo cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp biết về những vấn đề quan tâm của đoàn sau khi nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

– Nghe giới thiệu ngắn gọn về đơn vị, Hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Nghiên cứu những tài liệu do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cung cấp, các thông tin và minh chứng; xem xét những vấn đề cần lưu ý; yêu cầu bổ sung tài liệu. Thảo luận những vấn đề nảy sinh và điều chỉnh việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong đoàn.

Picture4

Đoàn đánh giá phỏng vấn giảng viên của nhà trường

Picture3

Đoàn đánh giá phỏng vấn đội ngũ, cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên của nhà trường

Picture5

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐHTN trả lời phỏng vấn của Đoàn đánh giá

20170320_093043 20170320_093829 20170320_093845 20170320_tham quan xuong thuc hanh

Một số hình ảnh đoàn đánh giá thăm quan Trung tâm thực hành – thí nghiệm

Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp khuyến nghị một số điều cần lưu ý khi nhà trường đón đoàn đánh giá ngoài.

20170321_161019 20170321_161045

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD, Kiểm định viên, trưởng Đoàn đánh giá đồng cấp Đại học Thái Nguyên tóm tắt tình hình khảo sát chính thức tại trường

Các thành viên của đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn và trao đổi về các vấn đề chung nhất của từng tiêu chuẩn, góp ý cho báo cáo tự đánh giá để nhà trường hoàn thiện trước khi thực hiện kiểm định.

Tin bài: Lê Bình – Huy Hùng (TNU)