Theo Quyết định số 2623/QĐ-ĐHTN ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên từ 18 – 26/12/2017, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do PGS.TS Trần Viết Khanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm 2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc, Phân viện Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

IMG_4429

PGS.TS Trần Viết Khanh phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc với Ban lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các bộ phận của khoa Ngoại Ngữ

Mục đích của việc kiểm tra nhằm rà soát công tác thực hiện Quy chế công khai của các đơn vị, từ đó chỉ ra những điểm tồn tại cần khắc phục để các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa Quy chế. Đây là một hoạt động thường niên của Đại học Thái Nguyên nhằm yêu cầu các đơn vị thực hiện trách nhiệm giải trình của mình đối với xã hội cũng như các cấp quản lý, đồng thời thực hiện công tác quảng bá phục vụ tuyển sinh.

Làm việc tại các đơn vị, Đoàn đã trực tiếp xem xét, kiểm tra các hồ sơ minh chứng phục vụ công tác thực hiện Quy chế công khai tại các đơn vị trên các lĩnh vực như: đào tạo, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, học sinh sinh viên, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục,… Đoàn cũng trao đổi, phỏng vấn các lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị để tìm hiểu những khó khăn mà các đơn vị gặp phải trong việc thực hiện Quy chế công khai. Từ đó đưa ra những khuyến nghị và phương án phối hợp để giải quyết những vướng mắc đó.

IMG_4479

TS. Phạm Văn Hùng trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD, phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng, trung tâm của trường Đại học Y Dược – ĐHTN

Ngoài ra đoàn cũng cử cán bộ chuyên trách về lĩnh vực khảo thí để kiểm tra thực trạng công tác xây dựng, sử dụng ngân hàng đề/ câu hỏi thi cho tất cả các hệ đào tạo tại tất cả các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc, Phân viện Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Từ đó đánh giá những mặt còn tồn tại, tìm hiểu các nguyên nhân khó khăn trong công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề/ câu hỏi thi để có những khuyến nghị và giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá kết quả thi kết thúc học phần./.

Tin bài: Lê Bình