Tiếp tục thực hiện kết luận tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học; nhằm giúp các nhà trường cải thiện chất lượng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi đón Đoàn đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đánh giá đồng cấp một số cơ sở giáo dục đại học thành viên trong những tháng đầu năm 2017. Đoàn đánh giá đồng cấp của Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Kháo sát chính thức tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh từ ngày 17/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

Đoàn đánh giá đồng cấp của ĐHTN được thành lập theo Quyết định số 456/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2017 của Giám đốc ĐHTN do TS. Phạm Văn Hùng – Kiểm định viên, Trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHTN làm trưởng đoàn.

Picture1

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp phát biểu tại buổi khai mạc

Trong thời gian khảo sát chính thức, Đoàn đã phỏng vấn Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá, Ban Giám hiệu nhà trường và Chủ tịch Hội đồng trường; kiểm tra hồ sơ minh chứng do Trường cung cấp; phỏng vấn các cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cựu sinh viên; khảo sát cơ sở vật chất bao gồm giảng đường, lớp học, phòng thực hành, thư viện, một số phòng chức năng và khoa chuyên môn, …

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đánh giá:

Picture2

Đoàn đánh giá phỏng vấn Ban giám hiệu, Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá và Chủ tịch Hội đồng trường

Picture3

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng đoàn đánh giá phát biểu tại buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của nhà trường

Picture4 Picture5

Sinh viên nhà trường trả lời phỏng vấn của đoàn đánh giá

Picture6

Hồ sơ minh chứng

Picture8 Picture7

Hội đồng đánh giá nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Picture9

Hội đồng đánh giá kiểm tra thư viện

Picture10

Đoàn đánh giá làm việc với bộ phận quản lý thư viện

Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn đã thông báo tới Nhà trường kết quả khảo sát chính thức trong đó nêu rõ những phát hiện của Đoàn trong đợt Khảo sát chính thức đồng thời chỉ ra những điểm mạnh, những điểm tồn tại cần khắc phục và các khuyến nghị để cải thiện chất lượng của Nhà trường cũng như chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi đón đoàn đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục./.

Tin bài: Lê Bình – TNU