Thực hiện kế hoạch năm 2019; trong khuôn khổ được sự hỗ trợ của Dự án Aus4skills về việc nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên Khoa Quốc tế, cán bộ của các Nhà trường thuộc 08 chương trình đào tạo đăng ký đánh giá theo AUN-QA.

Tham gia giảng dạy cho khóa tập huấn có 02 giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương là Tiến sĩ Võ Sỹ Mạnh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh – Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Khoa đã có chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA. 02 giảng viên của Đại học Thái Nguyên là TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

20191030_145339

TS. Võ Sỹ Mạnh – Trường đại học Ngoại Thương, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm

Trong 02 ngày tập huấn 18 và 21 tháng 10 năm 2019, cán bộ tham dự tập huấn được hướng dẫn về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn khu vực, đồng thời được hướng dẫn và thảo luận về kỹ thuật thiết kế công cụ khảo sát các bên liên quan.

Ngày 23/10/2019, Đoàn cán bộ tham gia lớp tập huấn của Đại học Thái Nguyên đã có chuyến tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Tiếp đoàn có lãnh đạo của Khoa Quản trị kinh doanh, Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐH Ngoại thương. Các cán bộ trường ĐH Ngoại thương tiếp tục chia sẻ các hoạt động xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, giải đáp các câu hỏi của cán bộ đoàn công tác Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, đoàn công tác được tham quan và nghiên cứu tài liệu minh chứng của Khoa Quản trị kinh doanh trong quá trình rà soát, đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, AUN-QA.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

20191023_085311  IMG_3388 IMG_3426

TS. Nguyễn Thúy Anh – Trường Đại học Ngoại Thương, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm

IMG_3435  IMG_3550

Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hương – Ban Khảo thí và ĐBCLGD, ĐHTN